Záruka profesionální kvality členů Cechu KPT


Dle této známky kvality, která je udělována jen prověřeným členům Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů,
je možno rozpoznat kvalitní klempířské, pokrývačské a tesařské firmy.

Jezírka - bazény


V první řadě je zapotřebí si uvědomit, že hojně zdůrazňovaná biologická rovnováha je i ve volné přírodě velmi citlivou záležitostí a je zcela iluzorní se domnívat, že ji lze vytvořit ze dne na den, navíc ve vodní nádrži o objemu několika málo m3.

Kromě toho, podíváme-li se v našich klimatických podmínkách do volné přírody, zjistíme, že bezbarvá, průzračná voda se ve vodních tocích a nádržích vyskytuje jen výjimečně.
Přitom zdaleka není pravda, že za všechno znečištění může člověk. Zákal vody způsobují kromě volně rozptýlených částeček půdy a hrubého prachu, které se do vody dostávají především větrem a splachem z okolí, především řasy a mikroorganismy, které jsou v naší přírodě domácí a vodní prostředí je pro ně přirozeným živlem.
I silně zakalená voda tudíž může být z čistě biologického hlediska naprosto v pořádku a nezávadná, tj. ve skutečné biologické rovnováze, v zahradním jezírku se nám ale líbit nebude.

Křišťálově průzračné sladkovodní nádrže se ve volné přírodě zpravidla vyskytují za okolností, které bychom mohli označit za extrémní.
Nejčastěji bývá splněna jedna nebo více z následujících podmínek: trvale velmi nízká teplota vody (obvykle max.do 10°C) , silný nedostatek světla, absence živin, velmi nízké pH, přítomnost vysokých koncentrací některých rozpustných minerálů.

V každém jezírku vznikají z výkalů ryb, nespotřebované potravy, odumřelých rostlin, odpadní látky, které se ve vodě rozkládají a vznikají tak nejrůznější sloučeniny dusíku, které při překročení určitých hodnot pak působí toxicky na ryby.
První a nejnebezpečnější takovou sloučeninou je amoniak NH3, který je však působením bakterií přeměněn na o něco méně jedovaté dusitany NO2 a ty v konečné fázi další bakterie rozkládají na dusičnany NO3, které jsou škodlivé už jen při velmi vysokých koncentracích. Dusičnany jako konečný produkt oxidace těchto sloučenin, tj. procesu nitritace a nitrifikace, se ve vodě hromadí a jejich únosnou hodnotu udržujeme pravidelnou částečnou výměnou vody v naší nádrži. Toxicita čpavku-amoniaku závisí také na hodnotě pH vody, při hodnotách pH výrazněji vyšších než 7,0 stoupá ve vodě podíl velmi toxického amoniaku NH3 na úkor méně škodlivého amonného kationtu NH4+. V kyselé vodě s pH menším než 7,0 je tedy prakticky přítomné už jenom téměř neškodné amonium NH4+, jež zároveň spotřebovávají rostliny pro svou výživu.

Příprava, účel a projekt
Po důkladném naprojektování budoucího díla nastupuje samotná realizace.
Každá zahrada, která disponuje zahradním jezírkem získává na kráse.
Neméně příjemná je také akustická kulisa, která vzniká příchodem živočichů a nebo vytvořením potůčku, fontány či vodních kaskád.
Prakticky každý si může vybudovat vodní plochu, která bude vyhovovat jeho představám a prostorovým a finančním možnostem, až po nejnáročnější projekty s můstky, vodopády, gejzíry a nočním osvětlením.
Musíme se rozhodnout zda je pro nás důležitější architektura anebo flóra a fauna.
Chceme chovat ryby anebo radši vytvořit zahradní jezírko, koupací jezírko pro radost našich dětí?Střechy


- Kompletní dodávka střech
- Opravy a renovace
- Montáž střešních oken

2011

Izolace


- Kompletní izolace
šikmých a rovných střech
- Kompletní izolace balkónů,
zimních zahrad a teras
- Odizolování základů


2011

Klempířství


- Veškerá montáž a výroba klepířských prvků
včetně atipyckých rozměrů

2011

Pokrývačství


- Montáž lehkých střešních krytin,
betonových krytin, pálených tašek, šindelů

2011

Tesařství


- Montáž bednění a krovů


2011

Jezírka a bazény


- Izolace bazénů a zahradních jezírek


2011

Copyright © 2015 | Hromada Střechy s.r.o. | Vytvořil: Szwed Miroslav